ul. Jagiellońska 11, 43-241 Łąka

2012

SZKOLENIE DRESAŻOWE 21-22.01.2012
CROSS MIEDŹNA 2012
Skok Cup 2012; 05.07.2012r
Zawody 13.10.2012r. Stajnia Standura
27.12.2012r. szkolenie skokowe